zaterdag 29 april 2017

Fiat 18 BL na bijna 100 jaar teruggevonden | Auto Edizione

See on Scoop.it - Good Things From Italy - Le Cose Buone d'Italia

Er was natuurlijk het bittere verdriet over het verlies van zoveel manschappen, maar er was vast wel ook een gevoel van opluchting over het naderende einde van die verschrikkelijke Grote Oorlog, toen Luitenant Angelo Gigante ver van het front in Campione del Garda geroutineerd in zijn truck stapte. Duizenden koningsgetrouwe troepen bleven dood achter op de bergen enkele honderden kilometers verderop, daar waar de Isonzo-rivier stroomt. Niemand weet echt goed waarom, behalve vanwege het vaderlandslievende plichtsbesef, in veel hoofden nog wel aanwezig toen de opmars begon, maar dat na twaalf murw makende veldslagen vervangen was door een bijna permanente shellshock.

via Tumblr http://bit.ly/2prihsz